Hungary, 1956 — John Sadovy

Photojournalism’s most memorable images were crafted by the right men at the right moment. John Sadovy was one of those. One of few photojournalists who got into Hungary during its tumultuous revolution in 1956, the Czechoslovakian-born Life magazine photographer duped the Communist border guards by disguising himself as an ice-cream salesman.

The Hungarian Uprising began as a student cafe movement; viewing it as an economic and social struggle rather than an ideological one, the authorities both in Budapest and Moscow dismissed it until it was too late. A group of freedom fighters attacked the headquarters of AVH — the hated secret police — and marched their erstwhile oppressors out and executed them at point blank range.

Sadovy was there and his Capa-award winning photos captured fury, revenge, and terror — eloquent outbursts of an emotive revolution. In Life, he wrote an editorial which ran alongside his pictures: “I could see the impact of bullets on a man’s clothes.” The man who served as company photographer with the British Army during the Second World War recalled that these were the quickest killings he had ever seen, and there was “nothing to compare with the horror of this…. the tears kept running down my face and I had to keep wiping them away.”

As the photos suggested, covering the revolution was extremely dangerous. Sadovy was wounded on the hand, and Jean-Pierre Pedrazinni of Paris Match — who along with Sadovy was one of the first Western journalists to arrive in Budapest — got a machine gun burst in his stomach and leg before he could get many pictures and died.

The peaceful student revolt was usurped by radical elements and Moscow finally sent in tanks. While Sadovy’s photos were testaments to atrocities committed by both sides, in White Book, the official Communist version of the events of 1956, they became part of propaganda campaigns to discredit the revolution, and were used as the primary evidence to persecute and exile student leaders. Meanwhile, Correio de Manha, the daily in Rio de Janeiro, gave permission to the Delamerikai Magyar Hirlap (South American-Hungarian Herald), a right-wing Hungarian diaspora paper, to publish the photos, which they did under the headline, “This Is How The Russians Kill”.

More photos here.

18 thoughts on “Hungary, 1956 — John Sadovy

 1. good job …keep it up u have my support :> …i have you’re link on my blog ;;) …i’m waiting for a post regarding a iconic subject from Romania :X

 2. The guys on the picture were member of the AVH (State Security Police) the most hated organization of the hungarian history. Whether they were personally guilty or not, the people hated them, because they were feared: the AVH tortured and killed innocent people in basements. This picture has a very high propaganda value for the communist system. (The AVH people shoot from the top of the buildings with machine guns on the crowd.)

  The depicted cases were rather rare – most of the AVH members remained in the police (or lived peacefully in civilian service) after 1956, after the origanization was dissolved.

 3. Ezek nem titkosrendőrök és nem “ávéhások”, nem tisztek hanem a belügyi karhatalom sorkatonái, akik éppen a leszerelésük előtt álltak. Ha valaki nem tudná, 1953-ban az Államvédelmi Hatóságot megszüntették, 1956-ban ilyen nevű szervezet nem létezett, feladatait a belügyminisztérium szervezetébe integrálták. A karhatalom a belügyminiszter (!) irányítása alatt álló, sorállománnyal rendelkező fegyveres erő volt.

  • Még jó, hogy most már tudom, a világon még mindig él egy halom hülye, aki azt hiszi, mindenki mindent beszop. Sőt, biztos nem voltak nagy, lefüggönyzött fekete autók se. Sőt, biztos az egész 56-os balhé csak a kapitalista-imperialista nyugati ellenség kitalációja.

 4. “Mező Imrét a hátán érte a golyó
  Mikola Bálint

  2012. október 30., kedd 19:34

  |

  A Köztársaság téri csata az ’56-os események talán legvitatottabb pontja, amivel kapcsolatban még a történészek között is számos egymással kibékíthetetlen álláspont van forgalomban. Ebbe a vitába dobott most be egy újabb verziót Tulipán Éva, akinek ma mutatták be Szigorúan ellenőrzött emlékezet – A Köztársaság téri ostrom 1956-ban című könyvét a Hadtörténeti Múzeumban.

  A mellettem ülő – a közönséget korával és nemével is híven reprezentáló – hatvan körüli úr fülembe suttogott alternatív magyarázatai miatt nehezen tudom követni a közönség kérdéseire reagáló szerző válaszait, aki láthatóan rendkívül konfliktusos témába vágta a fejszéjét. Nem csak azért, mert az 1956. október 30-i események különböző módon való megvilágítását minden oldalról jól körülhatárolható politikai motivációk vezérelték, hanem azért is, mert a korabeli visszaemlékezések, tanúvallomások is rendkívül ellentmondásosak.

  Nem egészen világos például, hogy a Kádár-kori interpretációban a kommunizmus mártírjaként kezelt Mező Imrére ki és pontosan hol adta le azt a lövést, amibe két nappal később belehalt a kórházban. A Hollós-Lajtai szerzőpáros a rendszerváltásig a témában etalonként számon tartott monográfiája szerint a Magyar Dolgozók Pártjának Köztársaság téri székházából Mező Imre egy fehér zászlóval lépett ki az „ellenforradalmárok” elé két parlamenter társaságában, hogy megadja magát. A sokáig nem vitatott változat szerint ekkor érte a halálos lövés.

  Tulipán Éva és a korábban vele együtt kutató Horváth Miklós hadtörténész szerint azonban nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a párt Katonai Bizottságának a székház igazgatásával október 24-én megbízott Mező Imrét valóban azután találták el, hogy a kapun kilépett.
  A két történész ezt egyrészt olyan, a székházban tartózkodó személyektől származó beszámolókra alapozza, amik ugyan megegyeznek abban, hogy Mező elindult a kapu felé két követtel, de nem jelentik ki egyértelműen, hogy valóban ki is lépett rajta.

  Amit azonban kérdésemre a könyvbemutató után válaszoló Tulipán Éva ennél is elgondolkodtatóbbnak talált, az a Mezőt operáló orvos vallomása volt, aki szerint a párttitkárt lumbális tájon, azaz a háta oldalán érte a végzetes találat. Ez alapján a szerző arra következtetett, hogy a golyót valószínűleg nem szemből, a Köztársaság térről lőtték ki, hanem akár a pártszékházon belül is eldördülhetett a lövés.

  A Köztársaság tér október 30-i ostromának értékelése az ott elkövetett kivégzések, illetve lincselések miatt vált kulcskérdéssé ’56 után. Egyes magyarázatok szerint a forradalmárok által ekkor véghezvitt brutális cselekedetek, különösen a karhatalmi tisztek holttestének John Sadovy csehszlovák fotós képein is megörökített meggyalázása a forradalom sötét foltja, ami megkérdőjelezte az események tisztaságát.

  Ezzel szemben a fenti történészek azzal érvelnek, hogy ugyan az ostrom során kétségtelenül elkövettek kegyetlen cselekményeket, de ezeknek mindkét oldalon voltak áldozatai (ezek számával kapcsolatban szintén nincs konszenzus), a kádári retorika pedig „eredetmítoszként” használta fel ezeket, és legyártotta belőle a saját mártírjait.

  Tulipán Éva könyvének megjelenésével aligha lesz kevesebb a kérdőjel, az ellentétes vélemények a bemutatón is egymásnak feszültek. Míg a mai eseményen az új könyvvel kapcsolatban kétségeket megfogalmazó Eörsi László 2006-os kismonográfiáját azzal bírálták, hogy túlságosan elfogadó volt a Hollós-Lajtai szerzőpáros értelmezésével szemben, a most kiadott kötetet talán éppen a több évtizedes kánon radikális megkérdőjelezése miatt érheti majd kritika.”

  Kommentár a sajtószabadság jegyében, ha már az indexen éppen az ilyesmihez nem szeretik a kommentet:

  Még eltelik húsz év, Tulipán Éva majd azt is bebizonyítja, hogy lincseléseket nem is a felkelők és a nekik kibicelő helybeli lumpenelemek és kocsmatöltelékek – bár volt még köztük decens, kalapos, fehér ballonkabátos úr is – hajtották végre, hanem a “kommunisták” egymást akasztották fel a Köztársaság téren (ma: II. János Pál pápa tér)…. :)))

  • Ezt a sok hülyeséget honnan hordtad össze te vén komcsi?
   Talán nem kellett volna kiirtani, elhurcolni, börtönbe rohasztani, kínozni több ezer embert mert a kommunista diktatúra ellenségnek tartotta őket.
   A pártházból civilekre, mentősökre is lövöldöző (merthogy erről is van videó, csak azt már biztos elfelejtetted), Nagy Imre ellen éppen puccsot tervező terrorista, komcsi haverjaidat a felbőszült tömegből valaki lelőtte (lehet hogy az akinek éppen a kislányát vagy anyját lőtték le sunyi módon a pártházból a bolsevista barátaid).
   A hozzád hasonló keményvonalas komcsiktól eltérő álláspontot képviselő Mező Imrét valaki hátba lőtte. Ez is ténynek tűnik. Nagyon nagy kérdés tényleg, ha ment ki a pártházból és hátba lőtték akkor vajon a házból lőttek-e.
   Én egyébként egy darab lincselést se látok sehol. Hanem a nyomorult életüket féltő háborús bűnösök megadásuk utáni jogtalan lelövését, mellyet feltehetőleg erős felindulásból követett el valaki.
   Jogtalanul. Igazságtalanul? Hát persze, hiszen szerinted bolsikám ezek ma született báránykák voltak, akik csak azért adták meg magukat mert beszélgetni akartak a felkelőkkel.

   • ne komcsizz ! ne bolsizz ! ha nincs szókincsed menj vissza az ovódába nem tudsz értelmesen kommunikálni? “Életüket féltő háborús bünösök….” Hány évesek voltak ezek a besorozott parasztgyerekek ? Számolj már utána !! vagy nem tudsz számolni ? akkor hiába beszélek. megyek is……

 5. […] The images show that Sadovy was in the right place at the right time as this image shows alot of anger and hatred towards the secret police.- This image was not stages or constructed in any way, this image shows the frozen moment truthfully. This is obvious looking deep into the photograph you can see the fear and deep emotion on the Hungarians faces. The image above was found on a very useful wordpress blog- https://iconicphotos.wordpress.com/2010/11/06/hungary-1956-john-sadovy/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s